VvE

Subsidie voor energiebesparing VvE's gewijzigd en verlengd

 

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE's, woonverenigingen en wooncoöperaties is verlengd tot en met 31 december 2022 en er zijn wijzigingen in de voorwaarden voor het toekennen van de subsidie . Gunstig voor verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouw. Zij krijgen hierdoor meer ruimte om het besluitvormingsproces binnen de vereniging goed te doorlopen.

 

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • energieadvies
  • procesbegeleiding
  • meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • energiebesparende maatregelen aan het gebouw

Kijk op de pagina van RVO voor alle voorwaarden van de subsidie