Wij helpen je met het verduurzamen van je huis in deze mooie wijk

Een blije bewoner na de zomer van 2018!

Wijkaanpak

Pedagogenbuurt Duurzaam

 

Woon je in de Pedagogenbuurt en wil je je huis verduurzamen? Lees dan vooral verder.

 

De pedagogenbuurt was de tweede wijk in de aanpak 'innovatieve wijkaanpakken' van Mijn Groene Huis. Op de bijeenkomst van 22 februari 2018 startte ‘Pedagogenbuurt Duurzaam’. 

 

Mede aanleiding voor dit project was de enquête wooncomfort die de bewonersvereniging onder de leden hield. Daaruit kwam naar voren dat het energieverbruik van de bewoners flink uiteen liep en dat er behoefte was om samen op te trekken met het energiezuiniger maken van de woningen.

 

Ervaringen uit de wijk Couwenhoven konden gelijk worden toegepast in deze wijk. Dat betekende onder andere dat er wel een menukaart gemaakt is van mogelijke verduurzamingsmaatregelen, maar het oorspronkelijke idee van collectief energiezuiniger maken van een rij huizen losgelaten werd. In de praktijk bleek dat veel huiseigenaren al van alles aan hun huis veranderd hebben en elk huis daarom individueel bekeken moet worden. 

 

 

De buurt

Typisch voor de wijk

Lees meer

Wat er voorkomt

Betonrot

Lees meer

Presentaties

Je vindt ze hier

Lees meer

Dossiers

Er is al veel kennis en ervaring

Lees meer