Energie-ambassadeurs

Bert Bongaerts is samen met Maarten van Deursen en Dirk van Koningsbruggen actief in de Pedagogenbuurt als energieambassadeur. De pedagogenbuurthuizen zijn gebouwd in het begin van het aardgastijdperk, zijn slecht geïsoleerd en behoeven dus veel energiebesparende maatregelen. Na zijn vroegpensioen heeft Bert veel verduurzaamd aan zijn eigen huis en wil nu nog een stap verder. Hij werd enthousiast gemaakt door energieambassadeur Michiel Beek die het informatiepunt bemande toen hij op zoek was naar een bedrijf dat aluminiumpuien kon leveren. Hij voelde zich door hem gestimuleerd om ook actief te worden. Bert is tegenwoordig ook te vinden in het informatiepunt, hij heeft in de maanden februari en maart warmtescans gemaakt. Met zij drieën hebben ze al met een vijftal buurtgenoten keukentafelgesprekken gevoerd over het verduurzamen van de de huizen in de pedagogenbuurt.