Achtergrond

 

MijnGroene Huis stimuleert de ‘energietransitie’ in Zeist. We zullen uiteindelijk op andere energiebronnen over gaan én het verbruik verminderen. Fossiele brandstoffen zoals gas gaan op termijn verdwijnen. Wij helpen je deze energietransitie in stappen te doen, jij bepaalt hoe groot de stappen zijn!

Pedagogenbuurt is een wijk in Zeist Noord, gebouwd eind jaren 60. Er staan zo’n 225 dezelfde type woningen. De buurt bestaat uit de volgende straten; Comeniuslaan, Daltonlaan, Montessorilaan, Fröbellaan, Zamenhoflaan, een stuk Laan van Vollenhove en het Jan Ligthartplein. De straten zijn vernoemd naar een aantal bekende pedagogen.

 

Het project

 

Een enquête, die in 2017 onder de bewoners gehouden werd vertelde dat een aantal bewoners openstaan voor het verduurzamen van hun huis. Ook hebben een groot aantal bewoners al wat maatregelen genomen. Dat levert een heel divers beeld van meer en minder verduurzaamde huizen op. Zie de afbeelding van de kaart met huidige energielabels. Groen is een goed energielabel, rood het tegenovergestelde.

 

plattegrond Pedagogenbuurt1

 

Ontzorgen

 

Mijn Groene Huis ontzorgt je bij het verduurzamen van je huis. We helpen je keuzes te maken in het oerwoud van mogelijkheden om te verduurzamen zodat iedereen in een label A woning of zelfs uiteindelijk energieneutraal kan wonen. Een eerste verstandige stap is vaak het (verder) beperken van het energieverbruik door te isoleren. De volgende stap is een andere manier van verwarmen, bijvoorbeeld door warmtepanelen of door over te gaan op een warmtepomp. Daarnaast kan ook zelf energie opgewekt worden, door zonnepanelen bijvoorbeeld, die op hun beurt weer de stroom voor de warmtepomp of de warmtepanelen kunnen leveren.